05/06/2015

Co dělat, aby byl šťastný?

Co udělat pro zastavení této vnitřní smutek?
Lidská bytost má potřebu, touha být šťastní. My všichni máme vnitřní prázdnotu, že nic na tomto světě jej vyplnit.
Ani peníze, ani manželství, ani drogy ani alkohol, ani přátelství může přinést skutečné štěstí.
Co děláte?
Jediný, kdo může zaplnit tu prázdnotu, že máme v našich srdcích je láska k Bohu.
Jen Bůh může uklidnit naše duše, náš smutek, naše utrpení, naše obavy.
Musíme číst Bibli, hledat Boha v modlitbě, navštěvují vážné církev, která káže pravou Boží slovo.
V kostele jsme rodina, jeden pomáhat ostatním, jeden se starat o problémy jiných lidí, jeden po modlil se za sebe navzájem.
Způsob, jakým je to.
Bůh poslal svého syna Ježíše zemřít za nás na tom kříži, aby každý, kdo věří, že On je Syn Boží lze uložit, může mít klid, pravou radost.
Ježíš je úžasné. To dává klid do našich srdcí. To dává smysl našich životů. On nám dává právo na věčný život s Bohem.
Zamyslete se nad tím, podívejte se na kostel, číst Bibli, je doručena do Ježíšovy lásky.
Nenajdete skutečný mír jinde, než s Ježíšem.
Kéž vám Bůh osvítil na vaší cestě ve svých rozhodnutích a žehnám vám!

(Tcheco)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Não serão aceitos comentários ofensivos.
Obrigado.
Deus te abençoe.