05/06/2015

Hva gjør du for å være lykkelig?

Hva du skal gjøre for å stoppe denne indre tristhet?
Mennesket har et behov, et ønske om å være lykkelig. Vi har alle en indre tomhet som ingenting på denne jord kan fylle den.
Heller ikke penger, verken ekteskap, eller narkotika eller alkohol, eller vennskap kan bringe sann lykke.
Hva gjør du?
Den eneste som kan fylle det tomrommet som vi har i våre hjerter er kjærligheten til Gud.
Bare Gud kan roe vår sjel, vår sorg, vår angst, våre bekymringer.
Vi trenger å lese Bibelen, søke Gud i bønn, delta på en seriøs kirke som forkynner det sanne Guds Ord.
I Kirken er vi en familie, en hjelper den andre, en omsorgsfull om andres problemer, én ved å be for hverandre.
Måten dette er.
Gud sendte sin sønn Jesus til å dø for oss på korset, slik at hver den som tror at han er Guds Sønn kan lagres, kan ha fred, ekte glede.
Jesus er fantastisk. Det gir fred i våre hjerter. Det gir mening til våre liv. Han gir oss rett til evig liv med Gud.
Tenk på det, se etter en kirke, lese Bibelen, er levert til Jesu kjærlighet.
Du vil ikke finne sann fred andre steder enn med Jesus.
Måtte Gud opplyse deg på vei i dine avgjørelser og velsigne deg!

(Norueguês)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Não serão aceitos comentários ofensivos.
Obrigado.
Deus te abençoe.